Odznaky a medaile

Zkušení cestovatelé jsou odměněni za nasbírané vizitky znalostními odznaky a dalšími odměnami.

Staňte se turistickým znalcem!

Při získání dostatečného počtu vizitek zašleme odznak vztahující se k vaší znalosti turistických míst!

Odznaky a medaile

Ceny, které od nás obdrží každý cestovatel sbírající Turistické vizitky. Pošlete nám zpět čárové kódy z vizitek a my Vám zašleme znalecký odznáček nebo medaili!

Znalost kategorií

Všechny vizitky se povinně řadí do jednotlivých kategorií. Nárok na odměnu vzniká dosažením 50, 100 a 150 vizitek z dané kategorie. Kovový znalecký odznak je možné získat pouze v oblasti zájmu Turistiky. Odznaky existují v české a anglické verzi. Anglická verze se uděluje pouze zahraničním turistům.

Turisté, kteří by měli zájem získat odznak ve druhé jazykové variantě, ho mohou zakoupit v sekci Produkty – ovšem pouze v případě, že jim již vznikl na odznak nárok. V rámci znalosti kategorií je již možné získat také Světoběžníka. Odznak Světoběžníka pro konkrétní kategorii se uděluje za 300, 500 a 1000 vizitek. Jedná se o mezinárodní odměnu, a proto se uděluje v anglickém jazyce, protože k jeho dosažení je nutné procestovat více států.

Pro oblasti zájmu Gastronomie, Sportu a Kultury se uděluje medaile. Znalecká medaile je samolepka imitující kovový povrch bronzu, stříbra a zlata, stejně jako je tomu u kovových znaleckých odznaků. Nárok na medaili vzniká na základě stejných pravidel jako u kovových odznaků – 50, 100, 150 vizitek.

Započítává se

Do znaleckého odznaku se započítávají vizitky jednotlivých kategorií např. hrad Trosky do znaleckého odznaku hradů.

Vizitky z oblasti zájmu Turistiky bodují do kovového odznaku, vizitky z ostatních oblastí do samolepky medaile.

Nezapočítává se

Do odznaku kategorií se nezapočítávají další verze vizitek. Započítá se pouze ta první.

Například zasláním kupónů z vizitek tří různých verzí Ještědu vznikne pouze 1 bod do získání odznaku Rozhleden.

Znalost regionů

Tyto odznaky je možné získat za procestování turistických regionů. V regionech České republiky jsou udělovány odznaky v českém jazyce, tedy ZNALCI. Pro zahraniční regiony se udělují EXPERTI v jazyce daného státu.

V regionech České republiky, které sahají přes hranice dvou států, existují obě jazykové varianty. V případě zájmu je možné zakoupit i druhou jazykovou variantu, pokud již na tento odznak vznikl nárok. Jako u odměn v kategoriích jsou udělovány za 50, 100 a 150 vizitek nasbíraných z daného regionu.

Započítává se

V tomto odznaku bodují pouze vizitky míst. Vizitka musí mít uvedený region a GPS.

Počítají se sem vizitky míst ze všech oblastí zájmu.

Nezapočítává se

Absolventské, Týmové, Osobní a Výroční vizitky nebodují do znalce regionu.

Do získání odznaku se nezapočítávají další verze vizitek. Započítá se pouze ta první.

Znalost států

Znalostní odznak pro jednotlivé státy se přiděluje podle odlišných pravidel než u odznaků regionů. Pro získání je potřeba nasbírat 50, 100 a 150 vizitek ze všech krajů podle oficiálního správního dělení daného státu, nikoli regionů turistických, které se od nich často liší.

Započítává se

V tomto odznaku bodují pouze vizitky míst. Vizitka musí mít uvedený region a GPS.

Počítají se sem vizitky míst ze všech oblastí zájmu.

Nezapočítává se

Absolventské, Týmové, Osobní a Výroční vizitky nebodují do znalce státu.

Do získání odznaku se nezapočítávají další verze vizitek. Započítá se pouze ta první.

Turistická znalost

Odznak za celkovou turistickou znalost má dvě podoby. První ve formě hvězd, které se udělují za nasbírání 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 vizitek. Jakmile turista získá první hvězdu, je zařazen do celoroční soutěže o zajímavé ceny. S každou další získanou hvězdou se jeho šance vyhrát násobí.

Druhou podobu tohoto odznaku představuje Světoběžník, který je pokračováním hvězd. Tento odznak obdrží pouze úctyhodný cestovatel! Při získání 5000, 7500 a 10000 vizitek. Do této ceny se započítávají pouze vizitky z oblasti zájmu Turistiky, kromě vizitek Výročních.

Započítává se

Do odznaku celkové turistické znalosti bodují vizitky míst, akcí, osob i týmů.

Počítají se sem vizitky pouze z oblasti zájmu Turistiky.

Nezapočítává se

Vizitky z jiných oblastí zájmu, než je Turistika. Výroční vizitky také nebodují do celkové turistické znalosti.

Do získání odznaku se nezapočítávají další verze vizitek. Započítá se pouze ta první.

Samolepky k odznakům

Ke každému znaleckému odznaku od nás obdržíte i samolepku získané odměny. Tuto samolepku si můžete nalepit do svého deníku jako záznam odznaků, které jste již získal. Samolepky si můžete prohlédnout v detailu odznaku, ke kterému náleží.