17.4. 2019

Česko-německá mše v Lučině

Navštivte zaniklou ves Lučina v Českém lese, která do roku 1945 nesla název Grafenried. Nacházela se v kotlině mezi kopci v těsné blízkosti bavorské hranice. Bývala centrem malého statku, jehož správa sídlila od 16. století v zámku. V okolí pracovaly sklárny, obživu zajišťovalo i tkalcovství a chov dobytka. Původně patřila ves Bavorsku, teprve roku 1764 byla uzavřena rakousko-bavorská smlouva, na jejímž základě byla hranice upravena a zdejší statek se čtyřmi vesnicemi připojen k Českému království. Obec tak byla rozdělena mezi dvě země, protože níže položená část Untengrafenried zůstala na bavorské straně (a stojí tu dodnes).

Po odsunu německých obyvatel roku 1945 byla obec Grafenried částečně osídlena, po vzniku hraničního pásma v 50. letech museli noví obyvatelí znovu odejít a ves byla zbořena, jen v několika usedlostech se usídlili pohraničníci. Kostel sv. Jiří měl zůstat zachován, přesto jej vojáci v roce 1959 odstřelili. Právě v ruinách tohoto kostela se 27. 4. v 15.00 hod. uskuteční česko-německá mše, na které jste vítáni i vy. Na místě bude možno získat i Turistickou vizitku Lučiny.