F-1483 České muzeum stříbra Kamenný dům

Stavba představuje unikátní ukázku patricijské architektury doby pozdní gotiky. Svým významem i rozlohou přerostla měřítko běžného měšťanského domu. Jeho dnešní podoba je výsledkem několika stavebních vývojových etap. Ve třech podlažích se nachází expozice o mladších dějinách a uměleckých řemeslech Kutnohorska.

České muzeum stříbra Kamenný dům
Cena:
20 Kč
České muzeum stříbra Kamenný dům
Prodejní místa