17.5. 2019

Křest Absolventské vizitky Setkávání nad řekou 2019

Křest Absolventské vizitky Setkávání nad řekou 2019 se uskuteční za účasti místostarosty Písku Ondřeje Veselého a cestovatele Pavla Pavla, v pondělí 20. 5. 2019 v 17.00 hodin na Cipískovišti u Kamenného mostu v Písku.

Následné Setkávání nad řekou Otavou bude se spisovatelem Hynkem Klimkem vždy od 19.00 hodin:

  • úterý 9. 7. na lávce Dagmar Šimkové - vyprávění od pramene do Písku
  • úterý 23. 7. na Kamenném mostě - vyprávění od Písku ke Zvíkovu